Diagnostic

O co tu chodzi?

Kupując urządzenia objęte bezpłatną gwarancją od drzwi do drzwi zyskujesz większe poczucie bezpieczeństwa. Jak to działa? W przypadku usterki urządzenia, reklamację złożysz w prosty sposób bez wychodzenia z domu.

 • Gwarancji na warunkach określonych w niniejszej karcie udziela Diagnosis S.A. z siedzibą ul. gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok (zwana „Gwarantem”).
 • Niniejsza karta określa warunki gwarancji od drzwi do drzwi, która jest gwarancją dodatkową i w żaden sposób nie ogranicza, ani nie uchyla gwarancji podstawowej udzielanej przez Gwaranta na podstawie odrębnej karty gwarancyjnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą stosuje się warunki gwarancji określone w podstawowej karcie gwarancyjnej, w tym okres gwarancyjny.
 • Niniejszą gwarancją objęci są klienci indywidualni – konsumenci.
 • Ochrona gwarancyjna dotyczy jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

Jak działa gwarancja?

kontakt.png

Zgłoś do nas
awarię urządzenia

paczka.png

Przygotuj paczkę
dla kuriera

serwis.png

Naprawimy lub wymieniamy
twoje urządzenie

kurier.png

Sprawne urządzenie odeślemy bezpłatnie

Szukasz odpowiedzi?

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami odnośnie obsługi naszych urządzeń.

Przyczyną problemu może być zamieniona jednostka pomiarowa. Należy sprawdzić czy wyniki są wyświetlane z kropką.  Jeżeli tak, to należy wejść w ustawienia urządzenia i dokonać zmiany jednostki pomiaru na mmHg.

Przy dokonywaniu pomiaru ciśnienia proszę o zastosowanie się do poniższych punktów:

  1. Ciśnienie krwi należy mierzyć w stanie spoczynku. Po zdenerwowaniu lub dużym wysiłku fizycznym trzeba pamiętać o 5 –6 głębokich oddechach które stabilizują ciśnienie krwi.
  2. Pomiar powinien odbywać się bezpośrednio na ramieniu lub nadgarstku (zakładanie mankietu na ubranie powoduje zagłuszanie sygnału ciśnienia.).
  3. Ręka na której dokonujemy pomiaru powinna być ułożona wygodnie i swobodnie, wszelkie ruchy mogą być źródłem zakłóceń impulsów.
  4. Mankiet ciśnieniomierza powinien być dokładnie owinięty wokół ramienia lub nadgarstka w zależności od typu (szczelnie). Zbyt luźne założenie mankietu może spowodować ucisk ręki a tym samym przyczynić się do błędnego wyniku pomiaru.
  5. Podczas pomiaru nie powinno się rozmawiać, zakłócenia dźwiękowe są najczęstszą przyczyną błędów pomiarowych.
  6. Kolejne pomiary powinny być dokonywane w odstępach czasu około 10 min, jeśli pomiary występują po sobie ręka ulega przekrwieniu, co powoduje błędne wskazanie ciśnienia.
  7. Prosimy pamiętać o tym, że ciśnienie krwi u człowieka wahać się może w granicach 10 – 20 mmHg, w niektórych przypadkach różnica może być nawet większa.

Wszystkie ciśnieniomierze Diagnostic dokonują pomiaru ciśnienia krwi i pulsu także przy nieregularnym pulsie. Wyposażone są we wskaźnik IHB (Irregular Heart Beat Indicator), który umożliwia wykonanie pomiaru i wykrycie nieregularnego pulsu (objaw arytmii) co będzie sygnalizowane na wyświetlaczu specjalną ikoną.

Powodem  braku mgiełki może być:

– brak kształtki aerodynamicznej/dyszy w dolnej części rozpylacza w inhalatorach kompresorowo- tłokowych

– zabrudzony filtr  w inhalatorach kompresorowo- tłokowych(słaba moc). Należy go wymienić na nowy

-zabrudzone lub zużyte akcesoria. Akcesoria  należy wymieniać co 6-12 miesięcy w zależności od częstotliwości inhalacji.

– w przypadku inhalatora siateczkowego uszkodzona, zatkana głowica rozpylająca lub próba inhalacji lekiem, który nie jest przeznaczony do rozpylania inhalatorem Mesh

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją używania czy dany lek można używać z określonym rodzajem inhalatorów. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z producentem leku.

Woda zdemineralizowana będzie wytwarzała mgiełkę tylko w trybie czyszczenia, i jest przeznaczona wyłącznie do czyszczenia urządzenia.

Przy dokonywaniu pomiaru temperatury proszę o zastosowanie się do poniższych punktów:

1.Ustawienie prawidłowego trybu pomiaru czoło/otoczenie.

2.Termometr kierujemy na środek czoła (czoło nie może być zasłonięte przez włosy).

 1. Spocone czoło należy przetrzeć.
 2. Zwracamy uwagę na zachowanie odpowiedniej odległość termometru od czoła .
 3. W przypadku różnicy temperatury między miejscem przechowywania urządzenia a miejscem pomiaru należy pozostawić urządzenie w pomieszczeniu, w którym będzie wykonywany pomiar na 2-4 godziny w celu doprowadzenia do temperatury otoczenia.

6.W trakcie pomiaru nie należy poruszać głową.

7.Termometr powinien znajdować się przed czołem (miejscem pomiaru) do zakończenia pomiaru temperatury.

Taki błąd może wskazywać na zamianę jednostki z °C  na °F. Zmiana jednostki w termometrze szczegółowo opisana jest  w instrukcji użycia.

Nasza infolinia

jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku  do piątku w godz. 8:00-16:00

800 703 011

Zadzwoń z telefonu stacjonarnego*

*połączenie bezpłatne

85 874 69 28

Zadzwoń z telefonu komórkowego*

*koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora

Dzwoniąc zyskujesz:

Szybkie wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu podczas rozmowy telefonicznej. 

Merytoryczne wsparcie, które pozwoli Ci lepiej zadbać o siebie i Twoich bliskich.

Praktyczne porady dotyczące użytkowania produktu, które zwiększą Twoje zadowolenie z jego posiadania.

Jeśli wolisz napisać

uzupełnij formularza a nasz serwis skontaktuje się z Tobą

Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydujących o celach i sposobach ich wykorzystania, pozostaje Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431765, NIP: 542-27-65-590, kapitał zakładowy: 603.000 PLN

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zlecenia wykonania naprawy zakupionego u nas urządzenia, np. glukometru, ciśnieniomierza, termometru, irygatora, szczoteczki sonicznej, rejestratora ekg oraz w celach statystycznych i analitycznych związanych z badaniem rodzajów i liczby zgłaszanych awarii dotyczących konkretnych rodzajów oferowanych przez nas urządzeń.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się pod adresem diagnosis.pl/serwisurzadzen