Diagnostic

Telemedycyna jako wsparcie w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że niemal 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze. W praktyce oznacza to, że co trzeci Polak boryka się z tą chorobą. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może przyczynić się do wielu negatywnych konsekwencji, w tym wywołać m.in. udar, choroby niedokrwienne serca, niewydolność serca czy nerek.

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, więc w jej leczeniu niezwykle ważna jest współpraca pacjenta z lekarzem i stosowanie się do zaleceń medycznych. I tu pomocna może okazać się telemedycyna, która jest wsparciem w opiece nad pacjentami i może wpłynąć na ich zaangażowanie w dbanie o swoje zdrowie.

Dzięki telemedycynie mamy możliwość komunikacji oraz zdiagnozowania choroby bez konieczności osobistego kontaktu między pacjentem, a lekarzem. Dzięki nowoczesnym systemom telemedycznym (np. system Istel Care) możemy połączyć się z lekarzem online w formie wideoporady z każdego miejsca i o każdej porze. W wielu sytuacjach jest to rozwiązanie optymalne zarówno dla lekarza, jak i samego pacjenta. Chory może zdalnie otrzymać zalecenia dotyczące kontynuacji leczenia, dostać skierowanie na dalsze badania diagnostyczne, mieć wystawioną e-receptę, e-skierowanie czy e-zwolnienie.

Telemedycyna zwiększa dostępność do profesjonalnej opieki medycznej. Rozwiązuje problemy związane z barierami geograficznymi, które mogą utrudnić, a niekiedy nawet uniemożliwić uzyskanie wsparcia medycznego. Szczególnie doświadczenia pierwszych miesięcy pandemii SARS CoV-2 okazały, że zdalny kontakt z lekarzem, może być tak naprawdę jedynym możliwym.

Badania kliniczne potwierdzają pozytywny wpływ telemedycyny na poprawę zdrowia pacjentów. W jednym z badań Ideatel, porównano efekty zastosowania telemedycyny do standardowej opieki medycznej u pacjentów z cukrzycą. Dzięki zastosowaniu metod telemedycznych, u pacjentów po roku uzyskano poprawę wskaźników hemoglobiny glikowanej (z 7,35% do 6,97% oraz 8,35% do 7,42% ), ciśnienia tętniczego (z 142/71 mmHg do 137/68 mm Hg) oraz cholesterolu LDL. Obalono przy tym stereotyp: osoby starszej jako osoby nietechnicznej- badano bowiem pacjentów powyżej 55 r.ż.

Jednym z głównych czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego wskazywana jest otyłość. Stąd niezwykle istotna jest kompleksowa opieka nad pacjentem. Na rynku dostępne są aplikacje mobilne, które gromadzą pomiary z wielu urządzeń w jednym miejscu. Przykładowo, bezpłatna aplikacja Istel Health, do której przesyłane są wyniki z ciśnieniomierza, analizatora składu ciała, glukometru oraz termometru. Dzięki kolorowym oznaczeniom pomiarów w aplikacji, pacjenci zyskują wsparcie w zrozumieniu wyników, które otrzymują. Ponadto, mogą wygenerować raporty i udostępnić je w łatwy sposób lekarzowi. Aplikacje mobilne mogą wpłynąć na systematyczność wykonywania pomiarów przez pacjentów i przyczynić się do ich zaangażowania w dbanie o swoje zdrowie.

Postępujący rozwój technologiczny umożliwia wykorzystanie telemedycyny w opiece nad pacjentami. Osoby chorujące na nadciśnienie mają możliwość szerszego dostępu do opieki medycznej, dzięki wizytom odbywającym się zdalnie (teleporady). Ponadto, telemedycyna wpływa na poprawę stanu zdrowia pacjentów oraz może działać mobilizująco. Przykładowo, dzięki urządzeniom medycznym i połączonym z nimi aplikacjom mobilnym, chorujący może kontrolować parametry swojego zdrowia. Pacjent prowadząc elektroniczny dzienniczek pomiarów, w łatwy sposób może zdalnie go udostępnić lekarzowi. Hubert Życiński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia stwierdził, że „telemedycynę (…) powinniśmy należycie wykorzystywać jako narzędzie poszerzające możliwości pacjentów oraz profesjonalistów medycznych. (…) Telemedycyna to nie jest tylko telewizyta, ale też sposób na zaangażowanie pacjentów i medyków w teleopiekę i system zdalnego monitoringu”. Dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach telemedycyna jest alternatywą dla wizyt standardowych i niewątpliwie wsparciem w opiece nad pacjentami.

 

Źródła:

– Telemedyczna Grupa Robocza. Raport regulacyjny: Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w Diabetologii?

– NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/raport-nfz-nadcisnienie-tetnicze,7352.html

– Puls Medycyny, Telemedycyna – jakich regulacji wymaga ten obszar systemu ochrony zdrowia?

https://pulsmedycyny.pl/telemedycyna-jakich-regulacji-wymaga-ten-obszar-systemu-ochrony-zdrowia-1165889

 

 

Edukacja Diagnostic to portal o charakterze informacyjny oraz edukacyjnym, w związku z tym publikowane treści nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Przed zastosowaniem się do porad, w szczególności medycznych zawartych w Edukacja Diagnostic bezwzględnie skonsultuj się z lekarzem. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania podanych informacji.

Udostępnij wpis:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się do newslettera